Oferta

Nasza oferta, co nas wyróżnia

- profesjonalne doradztwo związane z wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem w branży jak i kierunkowym wykształceniem
- szeroka oferta ubezpieczeniowa
- niskie ceny, korzystne warunki ubezpieczeń
- wybranie najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia
- sposób obsługi klienta (szczegółowe wyjaśnienie zawiłości ogólnych warunków ubezpieczenia, a także niejasności dotyczących zakresu ubezpieczeń
- bezpłatne rozwiązywanie problemów ubezpieczeniowych i jakichkolwiek wątpliwości związanych z ubezpieczeniami
– możliwość wcześniejszego przygotowania polisy
– możliwość wystawienia polisy ubezpieczeniowej 7 dni w tygodniu
– dojazd do domu do klienta z przygotowaną polisą lub odbiór w biurze
– przypomnienie o terminie zakończenia ubezpieczenia lub terminie zapłaty raty składki
– pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkody


Rodzaje oferowanych ubezpieczeń


- OC odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu
- AC autocasco od skutków zniszczenia ,uszkodzenia, bądź kradzieży pojazdu
– NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
– Assistance-holowanie
– szyby na wypadek uszkodzenia
– ochrona prawna w razie zajścia zdarzenia i braku wyjaśnienia konkretnego sprawcy
- mieszkanie - ubezpieczenie od skutków zalania sąsiada,wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży
- dom - ubezpieczenie murów budynku od zerwania dachu, a także tego co jest w środku od ognia i innych zdarzeń losowych, a także kradzieży
- firma – ochrona lokalu, urządzeń biurowych,maszyn, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej od zdarzeń losowych i kradzieży, a także odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim przez niego bądź pracowników.
- kompleksowa ochrona podczas wyjazdów zagranicznych, prywatnych czy służbowych (koszty leczenia za granicą i w kraju stałego pobytu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, transport do kraju w razie wypadku)
- ubezpieczenie skierowane jest dla rolników w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne, a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego
– wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu, w przypadku urodzin dziecka wypłata stałej sumy ubezpieczenia, pokrycie kosztów operacji
- bezpieczeństwo finansowe członków rodziny, wypłata stałej sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, a także pokrycie kosztów pogrzebu.